Mediana
Political marketing and social studies
Български | English

За нас
#

Изследвания

Картината отвъд числата

Изследване – изглежда толкова просто! Задаваш въпросите, получаваш отговорите, даваш числата. Мнозина спират дотук. „Медиана” отива отвъд очевидностите на цифрите. От тях ние създаваме картина. Изследвания, в които виждате хора, а не проценти. Това е магията на „Медиана”.
 

Предлагаме широк спектър от политически, социално-икономически и маркетингови изследвания, съобразно индивидуалните потребности на всеки клиент.ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Политически и социални изследвания
Електорални нагласи и поведение
Маркетингови проучвания
Медийни изследвания, Изследвания на аудиторията
PR кампании
Анализи и изработване на стратегически решенияИНСТРУМЕНТАРИУМ


Изброените методи са само кратка илюстрация на това, което правим и не изчерпват изследователския интрументариум, с който боравим. Всяко изследване има своята специфика. "Медиана" ще Ви предложи този вид изследвания, които най-добре ще отговорят на Вашите цели.

Количествени методи
Периодични изследвания (Tracking)
Непрекъснати (панелни) изследвания (Continuous)
Изследвания тип "Омнибус" (Omnibus)
Експресни, телефонни проучвания
Ad hoc изследвания

Качествени методи
Групови дискусии (Фокус групи) (Exploratory focus groups)
Дълбочинни интервюта (In-depth interviews)
Анализ на вторична информация (Desk research)
Контент анализ, Прес-клипинг
Дигитален мониторинг
Наблюдения (Observation)

#