Mediana
Political marketing and social studies
Български | English

За нас
#

Контакти

Защо "Медиана"?

Нашите изследвания говорят ясно! За да ги прочетете, не се нуждаете от преводач! Ние превръщаме числата в идеи! Това е силата на "Медиана"
 


София 1000, ул. Кузман Шапкарев №9а
тел. 02/9811694, 02/9816096, 02/9816092
факс: 02/9816096
e-mail: info@mediana.bg

#