Mediana
Political marketing and social studies
Български | English

За нас
#

За нас

Конфекцията е в съседния магазин

Ние не правим изследвания. Ние правим Вашето изследване! Това изследване, което ще послужи най-добре на специфичните цели и задачи, които си поставяте.
 

„Медиана” е основана през 1994 г. Разполага с екип от интервюeри и регионални отговорници, покриващи цялата страна.

През изминалите години „Медиана” е натрупала богат архив от данни, позволяващи проследяването на промените в българското общество, както и ценностите, отношенията, политическото и пазарно поведение на българите.

„Медиана” разполага със собствена (многократно апробирана) материално- стратификационна скала, съобразена със спецификата на българското общество. Тя ви позволява да видите не просто „българина”, а различните българи. Вашият потенциален клиент включително!

#